1.7. Інформаційна та технологічна картки адміністративної послуги Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю та надбавки на догляд (додаток 7)

Додаток № 7
до наказу від 08.08.2016 № 1228р.


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

Надання державної соціальної допомоги

людям з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю та надбавки на догляд

1.

Суб’єкт надання адміністративної послуги

 

Відділи соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики

(найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайта)

Відділи соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики:

Галицький вул. Ф. Ліста, 5, м. Львів, 79000

телефон: 261-44-50

Залізничний вул. І. Виговського, 34, м. Львів, 79022

телефон: 295-82-28

Личаківський вул. К. Левицького, 67, м. Львів, 79005

телефон: 254-62-89

Сихівський просп. Червоної Калини, 66, м. Львів, 79044

телефон: 254-64-80

Франківський вул. Ген.Чупринки, 85, м. Львів, 70044

телефон: 237-50-81

Шевченківський вул. В. Липинського, 11, м. Львів,  79058

телефон: 252-28-40

понеділок:           13.00 год. - 19.00 год.

вівторок-четвер: 08.00 год. - 19.00 год.

ел.пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

u_soczah@ukr.net

http:// social.lviv.ua

http:// www.city-adm.lviv.ua

2.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання

 

 

 

    

     

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта, а в разі його відсутності іншого документа,  що посвідчує особу, яка подає заяву).

2. Довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються  від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної  податкової служби і мають відмітку у паспорті.

3. Витяг з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) людини з інвалідністю з дитинства або медичний висновок про визнання дитини з інвалідністю.

4. Оригінал та копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю.

5. довідка з місця навчання із зазначенням факту перебування на повному державному утриманні.

6. Довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства або
дитини з інвалідністю чи копія паспорта людину з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю з відомостями про місце проживання.

7. Довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання.

8. Копія рішення  органу  опіки  та піклування або суду про
встановлення  опіки чи піклування (при необхідності).

9. Іноземці та особи без громадянства додатково подають  копію посвідки на постійне або тимчасове проживання.

10. Довідка про неодержання зазначеної допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації (у випадку призначення допомоги за місцем фактичного проживання).

Надбавка на догляд призначається за одинокими людьми з інвалідністю з дитинства II і III групи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього  догляду, а також додатково подають довідку про склад сім'ї, видану уповноваженим органом за місцем проживання.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю одинока мати (одинокий батько) додатково подає:

1. Оригінал довідки органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації  народження відомостей про батька дитини, якщо одинока мати не перебуває (не перебувала) на обліку в органах праці та соціального захисту населення як одинока мати,  або довідку зазначених органів про те, що вона перебуває (перебувала) на обліку як одинока мати.

2. Довідку про спільне проживання з дитиною з інвалідністю,  видану уповноваженим органом за місцем проживання.

3. Рішення про  усиновлення (для усиновлених дітей).

4. Довідку з місця навчання дитини.
    Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною  з інвалідністю, подаються:

1. Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441.

2. Довідка про склад сім'ї (крім сім'ї опікуна, піклувальника)
із  зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних стосунків членів сім'ї.

3. Копія трудової книжки, довідка з центру зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідка про доходи за останній звітний період (рік), а в разі відсутності трудової книжки - лише зазначені довідки.

4. Довідка про спільне проживання дитини з інвалідністю з одним з батьків, усиновителем, опікуном, піклувальником    видана уповноваженим органом за місцем проживання.

5. Довідка з місця навчання дитини.

6. Особи, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати подають довідку про потребу дитини (дитини з інвалідністю) у домашньому догляді, за формою затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11.06.2012 № 430 та копію або витяг з наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки.

7. Рішення про встановлення опіки чи  піклування над дитиною з інвалідністю (для опікунів і піклувальників дітей з інвалідністю).

Заява про призначення допомоги подається особою (одержувачем адміністративної послуги)

3.

Платність або безоплатність адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається безоплатно

4.

Строк надання адміністративної послуги

Не пізніше десяти днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами

Допомога оформляється протоколом, який зберігається в особовій справі отримувача соціальної допомоги та надається  на термін призначення допомоги

5.

Результат надання адміністративної послуги

Виплата допомоги

6.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення допомоги (або відмова у її призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень

7.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

1. Закон України “Про  державну соціальну допомогу особам з інвалідністю  з дитинства та  дітям з інвалідністю”.

2. Наказ Міністерства соціальної політики України від від 21.04.2015 № 441 "Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг".

3. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 30.04.2002 № 226/293/169 “Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”.

Начальник управління

соціального захисту                                                                                       Н. Демкович

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Надання державної соціальної допомоги

особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю та надбавки на догляд

з/п

Етапи опрацювання

заяви про надання адміністративної

послуги

Структурні підрозділи виконавчого органу, відповідальні за етап (дію, рішення); відповідальна особа

Дія (виконує, бере участь, погоджує, затверджує, тощо)

Строки

виконання етапів

1

2

3

4

5

1.

Прийняття пакету документів про надання адміністративної послуги, перевірка правильності заповнення заяви та повноти документів, звірка відомостей,  наведених у заяві,  з  пред'явленим  паспортом (документом,  який  засвідчує  особу)  та  іншими  документами, передбаченими відповідними нормативними актами для надання адміністративної послуги, видача заявникові   повідомлення   (відривного   талона)  про прийняття заяви та документів, реєстрація у Журналі реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги

Відділи соціального захисту управління соціального захисту

департаменту гуманітарної політики;

 

спеціаліст, головний спеціаліст сектору прийняття заяв

Проводить співбесіду із заявником, перевіряє, реєструє, видає

У день надходження

2.

Передача  прийнятої заяви та документів головному спеціалісту з прийому, завідувачу сектору прийняття заяв для перевірки правильності заповнення заяви, оформлення та повноти документів

Відділи соціального захисту управління соціального захисту;

головний спеціаліст сектору прийняття заяв, завідувач сектору прийняття заяв

Перевіряє

 

 

1 день

3.

Передача документів до сектору прийняття рішень або повернення спеціалісту з прийому,  через відсутність усіх необхідних відомостей для надання адміністративної послуги або через наявність в особовій справі   неправильно оформлених  довідок  тощо, передача головному державному соціальному інспектору (державному соціальному інспектору) для проведення обстеження  матеріального стану  заявника  чи  перевірки  достовірності  наданих  відомостей (при необхідності)

Відділи соціального захисту управління соціального захисту;

 

головний спеціаліст, завідувач сектору прийняття заяв

Передає

1 день

4.

Проведення обстеження  матеріального стану  заявника  чи  перевірка  достовірності  наданих  відомостей (при необхідності)

 

 

Відділи соціального захисту управління соціального захисту;

головний державний

соціальний інспектор, державний соціальний інспектор, інша посадова особа, якій надано таке право

Виконує

За погодженням

із заявником, але не більше 3 днів

5.

Передача документів до сектору прийняття рішень (після доопрацювання документів та/або проведення обстеження матеріального стану  заявника  чи  перевірки  достовірності  наданих  відомостей)

Відділи соціального захисту управління соціального захисту;

головний спеціаліст сектору прийняття заяв, головний державний соціальний інспектор, державний соціальний інспектор, інша посадова особа, якій надано таке право

Передає

У день надходження

6.

Реєстрація отриманих особових справ у Журналі реєстрації обробки заяв/особових справ та формування бази даних в електронному вигляді, розрахунок розміру та визначення термінів надання конкретних видів допомоги (призначення здійснюється в автоматичному режимі), підготовка проекту рішення (протоколу призначення, повідомлення про призначення чи відмову у призначенні)

Відділи соціального захисту управління соціального захисту;

 

спеціаліст сектору призначення всіх видів допомог

Виконує

1 день

7.

Перевірка правильності  проведених  розрахунків  та їх відповідність вимогам чинних  нормативно-правових  актів,  візування   проекту   рішення   та повідомлення  про  призначення (відмову в призначенні) допомоги

 

Відділи соціального захисту управління соціального захисту;

спеціаліст, головний  спеціаліст, завідувач сектору  призначення всіх видів допомог

Перевіряє

1 день

8.

Призначення (відмову у призначенні)

Відділи соціального захисту управління соціального захисту;

начальник відділу  або інша особа, якій  надано  таке  право

Приймає рішення

1 день

9.

Реєстрація прийнятого рішення у Журналі реєстрації прийнятих рішень

Відділи соціального захисту управління соціального захисту;

спеціаліст, головний спеціаліст сектору призначення всіх видів допомог

Виконує

У день надходження

10.

Формування виплати

Відділи соціального захисту управління соціального захисту;

спеціаліст, головний спеціаліст, завідувач сектору призначення всіх видів допомог, або інша особа, якій  надано  таке  право.

Виконує

1 день

11.

Складання виплатних відомостей (списків)

Відділи соціального захисту управління соціального захисту;

начальник відділу, завідувач сектору призначення всіх видів допомог, головний бухгалтер, або інші особи, яким надано таке право

Завіряють підписами

1 день

12.

Видача (надсилання поштою)  повідомлення про призначення (відмову у призначенні) доплати

Відділи соціального захисту управління соціального захисту;

спеціаліст, головний спеціаліст сектору прийняття заяв

Виконує

до 10 календарних днів з моменту призначення (відмови у призначенні)

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги

10 календарних днів після надходження заяви з усіма необхідними документами

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги (передбачена законодавством України)

3 місяці 10 днів з дня подання заяви (у випадку, коли в день подання заяви не подані всі необхідні документи)

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги  після надходження документа, що підтверджує внесення плати за її видачу (передбачена законодавством України)

Послуга надається безоплатно

Механізм оскарження результату надання послуги

Порядок подання, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту здійснюється відповідно до Законів України “Про звернення громадян”,

“Про інформацію”,

у судовому порядку тощо.

Начальник управління

соціального захисту                                                                                          Н. Демкович

Читати 2778 разів

Наші партнери

Наші колеги

Проект "Право на життя"

Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління соціального захисту
79008, Львів, вул. Галицька, 21
тел/факс:0(32)235-49-82, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Ми у facebook