Версія для друку

Допомога на дітей одиноким матерям

Право на допомогу одиноким матерям мають одинокі матері, одинокі усиновителі (які не перебувають у шлюбі), якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька дитини або запис про батька проведено в установленому порядку за вказівкою матері, вдови та вдівці з дітьми, мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника.

Допомога на дітей одиноким матерям не призначається у разі перебування дитини на повному державному утриманні.

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновителям (вдовам, вдівцям), матерям (батькам) у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах І-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на 1 особу за попередні 6 місяців, але не менше 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Для розрахунку розміру допомоги враховується прожитковий мінімум передбачений на 2013 рік.

Статтею 7 Закону України „Про Державний бюджет України на 2013 рік” передбачені наступні прожиткові мінімуми:

дітей віком до 6 років: з 1 січня – 972 гривні, з 1 грудня - 1032 гривня; 
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 1210 гривень, з 1 грудня - 1286 гривень; 

працездатних осіб: з 1 січня - 1147 гривні, з 1 грудня - 1218 гривні; 
осіб, які втратили працездатність:з 1 січня - 894 гривні, з 1 грудня - 949 гривні.

 
Виплата допомоги на дитину після 18 років продовжується на підставі довідки навчального закладу – до закінчення дітьми навчального закладу, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

У випадку недонесення довідок для призначення допомоги з врахуванням доходів, допомога буде виплачуватись у розмірах, що становлять 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Перелік документів

  1. Заява (подається особисто)
  2. Довідка органу реєстрації актів цивільних станів (РАЦС) про підстави внесення відомостей про батька дитини
  3. Оригінал і копія свідоцтва про народження дитини
  4. Довідка з місця проживання (форма № 2)
  5. Довідка з місця навчання дитини (для школярів)
  6. Паспорт
  7. Ідентифікаційний номер

Усиновителі подають копію та оригінал рішення про усиновлення.

Вдови та вдівці – копію та оригінал свідоцтва про розлучення та смерть одного з подружжя та довідку про те, що не отримують на дітей пенсію по втраті годувальника або соціальну пенсію.

Для призначення допомоги з врахуванням доходів подаються довідки про доходи та декларація про доходи.

В окремих випадках може виникнути необхідність подання додаткових (уточнюючих) документів.

Читати 22036 разів